Feestmaand december moet nog beginnen, maar een grote groep reisondernemers heeft nu al een kater. De oorzaak: een tegenvallende SGR-beoordeling.

Wat is het geval? Sinds 1 juli 2018 krijgen alle reisondernemers die pakketreizen verkopen te maken met de Wet op de reisovereenkomst. De solvabiliteits- en liquiditeitsnormen van de SGR zijn bekend: een eigen vermogen van 20% van het balanstotaal en voldoende liquide middelen.

De recente SGR-beoordeling, gebaseerd op die wet- en regelgeving, levert veel chagrijn op: een grote groep reisondernemers voldoet niet aan de nieuwe normen en moet voortaan een garantie bieden van 10% (i.p.v. 1,5%) van de risicodragende omzet. Goed voor de bescherming van consumenten en zakelijke reizigers, maar een flinke tegenvaller voor deze reisondernemers, die hun liquiditeitspositie zien verslechteren. Zeker voor hen die al krap bij kas zitten doordat voorgeschoten Thomas Cook-gelden nog niet zijn terugbetaald.

Is er een oplossing? Ja, heel kritisch naar je onderneming kijken. Marges verbeteren, kosten besparen, afscheid nemen van slecht renderende bedrijfsonderdelen en cross- en upselling liggen voor de hand. Ik help je graag om van de feestmaand toch een feestje te maken.

Wilco Bouwman

Uwreisaccountant.nl